Od sumraka do svitanja

Trenutno se ne emituje Viasat TV1000

Dva kriminalca i njihovi taoci nesvesno traže privremeno utočište u zgradi naseljenoj vampirima, sa haotičnim rezultatima.