Bez ljutnje, molim

Trenutno se ne emituje Viasat TV1000

Adam Sendler je greškom osuđen da pohađa program za kontrolu besa. Život mu se preokreće naopačke, a glavni razlog za to je Džek Nikolson, koji sam ne primenjuje ono što propoveda.