Rat za slavu

Trenutno se ne emituje Viasat TV1000

Robert Guld Šo vodi prvu ekipu vojnika u kojoj su svi afro-amerikanci i suočava se sa predrasudama na svakom koraku.