Isterivač đavola: Početak

Sledeća epizoda
22:40 Sub Dec 21
2005, USA

Ovo je priča o prvoj borbi Oca Merina, s demonom Pazuzu, u Istočnoj Africi, kao i o ponovnom pronalaženju vere.