Isterivač đavola: Početak

Trenutno se ne emituje Viasat TV1000

Ovo je priča o prvoj borbi Oca Merina, s demonom Pazuzu, u Istočnoj Africi, kao i o ponovnom pronalaženju vere.